You are currently viewing Dette visste du trolig ikke om fiskebåter

Dette visste du trolig ikke om fiskebåter

Norge er et land som er rikt på mange viktige ressurser. Dyreliv, natur, skog og fjell. Vi har dype innsjøer og eksotiske dyrearter. Moskusen er et eksempel. Vi har også en svært god tilgang på vann – både salt og ferskt. Vi har jaktet og levd på dyrekjøtt og poteter i tusenvis av år. Videre har Norge har en av verdens lengste og mest attraktive kystlinjer. Vi har også levd godt av fiske. Blant annet er laks og tunfisk viktige eksportvarer for Norge. I Kina blir den norske laksen sett på som en temmelig eksklusiv råvare.

artikkelen fortsetter under annonsen

Norge er et land med en rik historie, og fiske kan i Norge dateres helt tilbake til steinalderen. Langs den norske kysten har man fisket fra båt i hundrevis av år, og i 2005 ble det fanget hele 2.400 millioner tonn med norsk fisk. En tråler er en fiskebåt som kan dra med seg fisk fra 1.000 meters dyp, og en vanlig tråler har en vekt på 2.500 tonn. Verdens største kombinerte snurpe og tråler var i 2018 et gigantisk fartøy på hele 90 meter. På norske fiskebåter er det slett ikke uvanlig med millionlønn, selv om statistikken sier noe annet.

Et land med en lang tradisjon for fiske

Den norske fiskerihistorien kan dateres tilbake flere tusen år. Man har funnet frem fossiler og arkeologiske funn som tilsier at vi tilberedte og spiste fisk i steinalderen. Både sjø, vann og elver. Etter år 1000 begynte fisk å bli omsatt som handelsvare i Norge. Siden man har hatt tilgang på båter og skip i tusenvis (hvert fall et par tusen) år, så er det også sannsynlig at man fisket fra båt svært tidlig i denne perioden. Det har åpenbart vært en kraftig økning siden den gang, da Norge i 2005 hadde en fangstmengde på rundt 2.400 millioner tonn.

artikkelen fortsetter under annonsen

Noen av de mer populære fartøyene

Trebåt

Du kan selvsagt bruke en helt alminnelig trebåt til å fiske! Det kan være vanskelig å få til fiske i stor skala, men man må begynne et sted. Slike båter får du fra noen tusener og opp. Her inkluderes også mindre båter av ulike materialer, som de mindre båtene laget i plast og glassfiber. Ta med en fiskestang eller et lite garn for å fange nydelig norsk fisk. Særlig brukt på fjellvann hvor det er begrensninger på motorstørrelse o.l.

Ringnotsnurpe

En ringnot er et stort, sekkeformet garn som brukes for å fange ulike fiskearter. Typisk er det sild, makrell og en rekke andre fiskeslag ringnot blir brukt for å fange.

Autoliner

Dette systemet brukes gjerne for å fange bunnfisk, og er mekanisert linefiske. Det har vært under kontinuerlig utvikling siden 1970-årene, og brukes fra små til store kystfartøyer med opp til rundt 50.000 kroker i døgnet. Det kan brukes året rundt, og da er fartøyet gjerne omtalt som en helårs autoliner.

Trålere

Trålere er fiskefartøy som fører et sekkeforma nett langs bunnen eller på slep etter fartøyet. Moderne fartøy kan dra med seg fisk fra 1.000 meters dyp, og det er gjort forsøk å gå enda dypere. Vanlig størrelse er 2.500 tonn. Tråleren har et fryseanlegg som tillater den å operere i uker av gangen ute til sjøs.

Lønnen på en fiskebåt

Fiske er en milliardindustri, og er fremdeles en av norges viktigste eksportvarer. Derfor blir gjerne lønnen deretter, da man trenger mannskap ute på sjøen flere uker av gangen. Det er typisk å være ute på havet i 4 uker, for deretter å ha 4 uker fri. I perioden du er ute vil du gjerne jobbe lange og harde dager, med ulike timeavtaler.

Det er gjerne vanlig å tjene 150.000 kroner de fire ukene du er ute på havet, for deretter å stå uten inntekt de ukene du har fri. Dette lønner seg mot de aller fleste yrker, men det er samtidig vanskelig å ha et fungerende familieliv med en slik ordning.

På utdanning.no viser lønnsstatistikken noe helt annet, og der er snittlønnen oppført som kun 430.000 kroner. Hvis du dermed søker litt rundt på nettet etter hva andre fiskere tjener, så står det at enkelte begynner med en million kroner i lønn. Det er med andre ord varierte lønnsforhold, og det er vanskelig å gi helt konkrete tall.

Enormt fartøy: 90 meter med kombinert snurpe- og fisketråler

Verdens største kombinerte snurpe og tråler – i alle fall i 2018 – er et gigantisk fartøy på hele 90 meter. Den kalles Gitte Henning og er hele 18 meter bred. Den er designet av Salt Ship Design og bygget ved Kleven i Norge. Mer om fartøyet kan du lese her: Kystmagasinet.no/nybygg/verdens-storste-snurpertraler-pa-vei-hjem/