You are currently viewing Hva bør du velge av diesel eller bensinmotor til båt?

Hva bør du velge av diesel eller bensinmotor til båt?

Det er et spørsmål som mange stiller seg når man skal finne ut hvilken motor man bør kjøpe. For uerfarne kan kanskje bensinmotor høres mest driftsikkert ut, da de fleste bilene i Norge har en bensinmotor. Enkelte kan tenke at det er diesel, da flere anleggsmaskiner bruker dette drivstoffet. I denne artikkelen vil jeg oppsummere både fordeler og ulemper med begge alternativene. Jeg vil også ta pris og andre faktorer i betrakning. Dette er noe jeg har ønsket å finne ut av i lengre tid, så la oss se hva som finnes av informasjon der ute!

artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis du er på utkikk etter en kort oppsummering av fordelene og ulempene med de to ulike båtmotorene, finner du denne oversikten nederst i artikkelen.

Fordeler og ulemper med bensinmotor i båt

Fordeler med bensinmotor

I følge batliv.no er bensinmotorer mer stillegående enn dieselalternativene. Derfor kan det være hensiktsmessig å velge en båt med bensinmotor ved roligere båtturer. Videre har bensinmotorer også bedre fart og akselerasjon enn diesel. Det er med andre ord en rekke fordeler med å velge en bensinmotor til båten. Likevel blir det solgt flere dieselmotorer. Jeg vil gå nærmere inn på ulempene med en bensinmotor, for deretter å komme med fordeler og ulemper med dieselmotorer. Hvis du er glad i naturen, kan det at bensinmotoren er mer miljøvennlig også være en grunn til å gå for dette alternativet. Til slutt er også bensinmotorer gjerne lavere priset enn dieselmotorene. Hvis du kommer opp i store motorer kan det være snakk om hundretusener. Bensinmotoren har også billigere deler, bedre lukt, slipper problemer med dieseldyr og grums i tanken, samt billigere i innkjøp.

Ulemper med bensinmotor

Den mest åpenbare ulempen med bensinmotor i båten din er kostnaden per nautiske mil. Eller per kilometer. Whatever floats your boat. Diesel har historisk vært en god del lavere priset enn bensin, men dette har jevnet seg ut de siste årene. Båten vil også bruke mer drivstoff hvis du velger en bensinmotor mot en som kjøres med diesel. Bensindampen er lettantennelig og eksplosiv. Dette kan også være en grunn til å gå for det andre alternativet. I lengre tid var det også et kjent problem at det ikke er like god tilgang på drivstoff i havner hvis man har en bensindrevet motor. Kort oppsummert er gjerne driftsikkerhet og kostnaden de største ulempene med bensinmotorer – dog begge kan diskuteres.

Fordeler og ulemper med dieselmotor i båt

Fordeler med bensinmotor

Fordelen med dieselmotorer var i svært lang tid prisen per liter drivstoff. I følge en artikkel publisert av Nrk i 2008, er dieselmotorer rundt 30 prosent mer drivstoffgjerrige enn bensinmotoren.  Dette har utlignet seg veldig de siste årene, og spiller ikke nødvendigvis en like stor rolle i dag. Dieselmotorer har også gjerne et lavere forbruk enn bensinmotorer, slik at kostnaden per time til sjøs vil være lavere med dieselmotorer. Enkelte vil også si at dieselmotorer er mer driftsikre enn bensinmotorer, men dette må tas med en klype salt. Da det finnes lite informasjon der ute om akkurat dette, og artikkelen fra Nrk nevnte at det erfaringsmessig er mer driftsikkert, bør man vurdere hvor pålitelig dette er i dag.

artikkelen fortsetter under annonsen

Ulemper med dieselmotor

Det finnes også en rekke ulemper med dieselmotorene. Hovedsakelig er innkjøpsprisen det første mange vil bemerke seg. Om det er på grunn av avgifter er noe usikkert, men det er i hvertfall en av de viktigste grunnene til å gå for en bensinmotor. Er det snakk om store motorer kan man fort komme opp i hundretusener. En dieselmotor har også dyrere deler. Det er en åpenbar ulempe, men kan trolig veies opp mot driftsikkerheten til en dieselmotor. En dieselmotor har også mer støy og vondere lukt enn en bensinmotor. Dette er trolig en av de viktigste og mest populære grunnene til å gå for en bensinmotor. Den siste ulempen ved å velge en dieselmotor er dieseldyr og annet grums som samler seg i tanken.

Hvis man har et valg – hvilken motor bør man velge?

Jeg kan ikke ta valget for deg. Det jeg kan gjøre er å sette opp en enkel oversikt over fordelene med diesel mot fordelene med bensindrevne motorer.

Kort oppsummering av fordelene med bensindrevne båtmotorer:

  • Bedre lukt og lyd enn dieselmotorer
  • Du slipper problemer med dieseldyr og annet grums som samler seg i tanken
  • Motorene er billigere i innkjøp
  • Bensinmotorer har gjerne rimelige deler enn dieselmotorer

artikkelen fortsetter under annonsen

Kort oppsummering av fordelene med dieseldrevne båtmotorer:

  • Dieselmotoren blir gjerne omtalt som mer driftsikker av ulike kilder
  • Billigere i drift. Dette var ihvertfall sant før prisene ble tilnærmet likestilte. NRK-artikkel vi nevnte ovenfor påstår også at dieselmotorer er 30 prosent mer drivstoffgjerrige enn alternativet. Dette er også usikkert da artikkelen er datert til 2008.
  • Det kan være enklere å få tilgang på diesel i havner etc (i følge NRK-artikkelen fra 2008).

Andre faktorer som kan påvirke valg av båtmotor

Enkelte av tipsene som jeg nevnte ovenfor vil gjelde uavhengig av størrelse på båtmotoren. Men det er likevel slik at en mindre båt vil kreve en mindre motor, og at det dermed er lettere med tilgang på bensin enn i en havn eller ved en brygge. Hvis du har en liten 4-hesters båtmotor er det heller ikke et problem å bringe en kanne med bensin hver gang du skal bruke båten. Det vil det være hvis båtmotoren er på 200 liter. Videre kan man også vurdere hvor praktisk det er å overveie disse valgene med stor tyngde, hvis man har tenkt å oppgradere båt og motor hyppig.

Vi i Sjøliv ønsker deg lykke til med valget av båtmotor! Oppsummeringen ovenfor er ikke helt komplett, men jeg håper at noe av informasjonen kan komme til nytte. Som vi har nevnt finnes det en rekke ulike grunner til å velge den ene motoren fremfor den andre. Det kan likevel være greit å teste begge eller forhøre seg med forhandlere som tilbyr begge deler – slik at de ikke forsøker å selge deg den eneste typen de lagerfører. Denne artikkelen vil trolig bli oppdatert med tiden, og vi vil legge til mer informasjon så snart vi finner flere pålitelige kilder.