You are currently viewing Disse norske sjøene er av de største i Europa

Disse norske sjøene er av de største i Europa

  • Post category:Sjøliv

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva det er som skal til for at et vann, en elv eller en innsjø blir klassifisert som en sjø. Denne nettsiden dreier seg hovedsakelig om sjøliv, og da er det naturlig å begynne med det grunnleggende. Vi vil også presentere ulike sjøer du vil finne rundt om i landet – eller i enkelte tilfeller – også rett utenfor landegrensene.

artikkelen fortsetter under annonsen

Kort definisjon og forklaring av ordet sjø

Sjø er en større vannansamling i landskapet. En innsjø blir gjerne kategorisert som en sjø hvis det er over en viss størrelse – gjerne 5 kvadratkilometer. Innsjøer består i all hovedsak av ferskvann, men ordet sjø omfatter også hav, som består av saltvann. I Norge har vi en rekke sjøer, blant annet Mjøsa, Røssvatnet, Norskehavet og Hornindalsvatnet. Disse vil du lese mer om i seksjonene som følger.

Mjøsa – Den største innsjøen i Norge

Mjøsa er en enorm innsjø som renner gjennom fylkene Akershus, Oppland og Hedmark. Tross sin størrelse og langstrakte natur, er den fortsatt bare på 35. plass av alle innsjøene i Europa. Med en lengde på 117 km og en bredde på opp til 9 km, er den fortsatt en imponerende skue. Den greier seg også bedre på rangeringen av de dypeste innsjøene i Europa – da den her kommer på en solid 4. plass. Kun tre norske innsjøer er dypere.  Kjører du e6 i retning nord for Oslo, vil du før eller siden krysse mjøsbrua. Dette er en langstrakt bro på 1420 meter.

Røssvatnet – Nest størst etter oppdemning

Røssvatnet er en imponerende innsjø som ble norges nest største i 1957, som følge av oppdemning. Før demningen ble satt opp var Femunden norges nest største innsjø. Av interessante fakta om Røssvatnet, er det at bosetting stammer helt tilbake til steinalderen. Det vil si at Røssvatnet hadde befolkning tusenvis av år tilbake i tid. Til sammenligning ble de første skriftspråkene unnfanget for rumdt 5000 år siden.

artikkelen fortsetter under annonsen

Norskehavet – Gjennomsnittlig dybde på 1600 meter

Norskehavet er den delen av Atlanterhavet som ligger mellom Norge, Svalbard og Island. I øst grenser Norskehavet mot Barentshavet, i sør mot Nordsjøen, i sørvest mot Atlanterhavet og i vest mot Grønlandshavet. Det mange ikke vet er at flere av innsjøene og verdenshavene som holder til i Skandinavia, er kategorisert som Europas dypeste. Vi har mange naturlige vannkilder, men det er også store dybdeforskjeller. Røssvatnet som vi nevnte ovenfor, har en maksimal dybde på rundt 240 meter.

Hornindalsvatnet – Europas dypeste innsjø

I Eid og Hornindal kommune i Sogn og Fjordane, finner du Hornindalsvatnet. Vi nevnte ovenfor at Skandinavia, og spesielt Norge, har noen av Europas dypeste vannføre. Av innsjøene i Europa er Hornindalsvatnet det desidert dypeste. Hele 514 meter er det på ett punkt ned til havbunnen. Vannet har også en god fiskebestand, med både røye, ørret, ål og laks som populasjon. Det er også ett av de klarere vannene i Nordfjord. Siden det ikke har tilløp fra breer, har man over 20 meter sikt om sommeren.

Verdens dypeste vann

Sjøene som ble nevnt ovenfor er svært dype, med norskehavet som tar den åpenbare førsteplassen. Det er naturlig med det enorme arealet som denne sjøen dekker. Videre kan det være interessant med en liten sammenligning. Greit nok, norskehavet er svært dypt med 1600 meter. Men hvor i verden finner du verdens dypeste vann? Og hvor dypt er dette vannet?

Marianergropen er verdens dypeste dyphavsgrop. Den er hele 7 ganger så dyp som norskehavet. Med sine 11.000 meter er den det desidert dypeste punktet man har klart å måle til nå. Her er det åpenbart et enormt trykk på over 1.000 bar. For å få en forståelse av hvor dypt dette er: Hvis du setter Mount Everest på hodet ned i gropen, vil bunnen fortsatt være over 2 km fra vannoverflaten.